Jak promptować ChatGPT, aby nie odjechać za daleko?

18 stycznia 2024
343
Osłony

Prompt do ChatGPT w praktyce, czyli jak wzmbogacić i usprawnić możliwości sztucznej inteligencji, wykorzystując je do celów biznesowych, projektowych, a nawet prywatnych?

Rozpoczynając budowę Swotmaker.com, mój jedyny cel to stworzenie algorytmu, który zarekomenduje strategię na podstawie pełnej analizy SWOT. Jednak w miarę postępu sztucznej inteligencji, zwłaszcza dostępności Chatu GPT, szybko pojawiły się możliwości automatyzacji.

Pierwszy prompt – Opis sytuacji:

Użytkownicy Swotmakera nie potrafili samodzielnie zbudować listy SWOT, a więc nie do końca wiedzieli, co jest mocną lub słabą stroną, a co stanowi szansę lub zagrożenie. Tutaj na pomoc przyszedł model GPT 3.5, którego można było szybko poprosić o próbę interpretacji pomysłu użytkownika i na tej podstawie wygenerowanie listy do analizy. GPT 3.5 potrafił to zrobić całkiem sprawnie, ale koszty promptowania były dość wysokie (średnio 1500 tokenów na wejściu), w porównaniu z tym, co potrafił model GPT 4. Rewolucyjnym ruchem stało się określenie stylu i celu, dla których nasz wirtualny konsultant AI będzie pracować. Dostrojenie GPT 4 tak, aby wiedział, kim jest, a następnie przedstawienie mu sytuacji, nie tylko radykalnie zmniejszyło ilość konsumowanych tokenów, ale również zmieniło ciężar konsumpcji tokenów na odpowiedź, zamiast pytanie.

Drugi prompt – Analizuj dane:

Analiza SWOT i TOWS polega na zestawieniu ze sobą wszystkich czynników z listy, takich jak wpływ zagrożeń na mocne strony czy wpływ zagrożeń na słabe strony. Gdy lista analizy SWOT jest obszerna, wykonanie tej części manualnie wymagałoby dużo czasu i skupienia. Dlatego drugi prompt, który rozwija funkcjonalność SWOT Makera, to prośba o odpowiedzi na te pytania w formie krótkich i zwięzłych odpowiedzi (czyli TAK, NIE). GPT 3.5 oczywiście potrafił już udzielić takiej odpowiedzi, ale kosztochłonność analizy w tym przypadku była ogromna. Średnio, gdy na liście SWOT było po 5 pozycji w każdej przestrzeni, koszt zapytania o wszystkie kombinacje wynosił nawet 20000 tokenów. GPT 4 radykalnie usprawnił ten mechanizm, bowiem konstrukcja promptu, w którym przywołujemy pomysł i listę analizy, prosząc jednocześnie o wykonanie analizy zgodnie z algorytmem i zwrócenie odpowiedzi w formie {S1O1 = TAK, S1O2 = NIE, itp.}, pozwoliła na znaczne zmniejszenie kosztów promptowania do kilkuset tokenów za całą analizę!

Uzyskane dane pozwalają wbudowanym algorytmom SWOT Makera na samodzielne obliczanie strategii i generowanie przejrzystych raportów w formie PDF lub HTML.

Trzeci prompt – Plan działania:

To, co powinno się dziać po wykonaniu analizy SWOT, to oczywiście planowanie odpowiednich działań. Tutaj model GPT 4, można powiedzieć, wyręcza mnie z myślenia. Posiadając już opisany pomysł, listę SWOT oraz rekomendację strategii, prompt nr 3 to prośba do AI o przanalizowanie tych danych raz jeszcze i na podstawie wszystkich wniosków i spostrzeżeń, zbudowanie rekomendacji planu dla użytkownika, którego realizacja jest zgodna ze strategią i danymi, które zostały pozyskane.

Włącz myślenie i pracę zespołową:

Oczywiście, to synergia GenHuman oraz GenAI. Ta synergia polega na kontroli i weryfikacji każdego etapu, aby uniknąć słabych punktów. Po każdym promptowaniu rozwijamy lub modyfikujemy treść wskazaną przez AI, co sprawia, że nasza analiza staje się bardziej dojrzała i realna. I takim narzędziem chce być „Swotmaker”.

Swotmaker.com to wyraz siły transformacyjnej integracji sztucznej inteligencji w planowaniu strategicznym. Trzy prompty, każdy udoskonalający i automatyzujący różne etapy analizy, nie tylko zwiększyły efektywność, ale także uczyniły planowanie strategiczne dostępnym dla szerszej publiczności.

Wyobraź sobie przedsiębiorcę, który dzięki GPT 4 błyskawicznie przekształca pomysł w kompleksową analizę SWOT, otrzymując dostosowane strategie w zaledwie kilka minut. Pomyśl o menedżerze projektu, który bezproblemowo zleca szczegółową analizę SWOT i TOWS sztucznej inteligencji, oszczędzając czas na bardziej istotne zadania.

Te przykłady podkreślają realny wpływ wykorzystania sztucznej inteligencji w podejmowaniu strategicznych decyzji. Swotmaker.com, dzięki zaawansowanym promptom i integracji z GPT, kieruje nas ku przyszłości, gdzie planowanie strategiczne nie tylko jest efektywne, ale także dostępne dla wszystkich, umożliwiając jednostkom i firmom korzystanie z tych możliwości.

Komentowanie niedostępne.